©
Yoga Fire @ Rockefeller - lille julaften 2012.Mannen over menn, Alis rocker bassen og backing-vokal. 
© Jonas Bråthen

Yoga Fire @ Rockefeller - lille julaften 2012.
Mannen over menn, Alis rocker bassen og backing-vokal. 

© Jonas Bråthen